Vår visjon

Miljø, etikk og sosialt ansvar

Samfunnsansvar skal være en ledertråd i vårt arbeid. Vi ønsker å ivareta miljømessige, sosiale og økonomiske hensyn i hele vår drift og tror at næringslivets fremtidige vinnere er de som klarer å forene globale samfunns- og miljøutfordringer med lønnsom vekst.

Produktene skal gi kundene klare miljømessige fordeler og de skal stimulere en bærekraftig utvikling. Det vil si at våre produkter og løsninger skal møte dagens behov samtidig som den gir kommende generasjoner muligheter til å dekke sine behov. Vi er også opptatt av at våre underleverandører og samarbeidspartnere lever opp til våre krav og at de er opptatt av å beskytte miljøet i sin egen virksomhet. Vi utfordrer deg som kunde til å ta ansvar for hvordan egen virksomhet påvirker mennesker, samfunn og miljø, og gjennom ansvarlig drift bidra til å løse samfunns- og miljøutfordringer. Dere kan kanskje mene at deres bidrag er lite i den store sammenheng, men husk ordtaket; ”mange bekker små, gjør en stor å”.

Gjennom kjøp av våre produkter gir vi deg trygghet for at vi som leverandør tar samfunns- og miljøansvar. Produktene er med på å forsterke egen miljøsatsing og kan brukes ovenfor ansatte for å dokumentere eget miljø- og samfunnsansvar.

Eco Water AS

Med kvalitet i fokus

Eco Water har oppdrag for kunder innen handels- og servicenæringen, landbruk, dental, skips- og offshoreindustri.

Eco Water er, gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, nyskapende og innfrir kundens krav til samarbeid, kvalitet, miljøhensyn, dokumentasjon og leveringstid.

Eco Water er miljø- og energibevisste og vi har alltid som mål å redusere uheldige miljøpåvirkning gjennom våre løsninger og produkter.