Vannkjølere

Våre løsninger innbærer at du får rent og ev. kaldt vann rett fra springen uten at bedriften er med på å forurense miljøet gjennom kjøp av vanndunker og/eller vann på flasker.

Mange bedrifter har i dag kostbare og miljøforurensende vanndunker med ”kildevann”. Disse løsningene forurenser miljøet på mange måter. Plastdunkene lages ved at enkle hydrogen- og karbonmolekyler bindes sammen i lange kjeder kalt polymerer. Råstoffet til plasten som lages i dag hentes i all hovedsak fra olje, eller gass. Deretter transporteres (CO2 utslipp) dunkene på lastebiler fra tapperi til lager, og deretter ut til forbruker. Vanndunkene kasseres etterforbruk og det tar fra 10-20 år før de nedbrytes.

Våre vannkjølere er tilpasset den enkeltes behov gjennom bredt utvalg av produsenter med ulike løsninger og kapasiteter. Vi kan tilby vannkjølere med kaldt, varmt og kullsyreholdig vann til alle typer forbrukere i Norge, fra private hjem til kontorer og bedrifter, institusjoner og kantiner. Vi tilbyr service-, drifts- og vedlikeholdsprogrammer tilpasset den enkelte kundes behov og HMS program. Drikkevann fra vannkjølere er et næringsmiddelprodukt og vi tilbyr derfor et desinfiseringsprogram som sikrer kunden rent vann.

Ta kontakt for informasjon eller hjelp til å finne riktig kjøler for ditt behov.