Eco FM Filter

Eco FM Filter – et supereffektivt filtersystem for fjerning av jern (Fe), mangan (Mn) og hydrogensulfid (svovel).

Rensemediet i Eco FM Filter er svært effektivt og har en levetid på over 5 år ved daglig bruk. Filteret tilbakespyles (renses) etter behov, eller manuelt, noe som er med på å gjøre levetiden svært lang. Eco FM Filter er et ikke-kjemisk oksideringsmedie til bruk for reduksjon av jern. Systemet leveres i forskjellige modeller, tilpasses ditt behov. Riktig modell beregnes ut ifra antall liter vann for en gitt periode (liter pr. minutt).

Systemet er effektivt på vann med pH verdier mellom 6,5 – 9,0. Enkelt å installere og krever ingen dyre serviceavtaler. Styringsenheten er enkel å programmere og er pre-installert med 10 programmer for tilbakespylling/selvrensing.

Enheten inkluderer:
Sort kompositt-tank, styringsenhet med enkel innstillingsmanual, rørtilkoblingsstykker til styringsenhet, stigerør, rensemedie. (Ferdig Tilpassede John Guest hurtigkoblinger kan leveres separat)

Spesifikasjoner

Kapasitet

20-60 l/m vann (gjennomstrømning/hastighet). Minimum 5 års levetid ved daglig bruk, før bytte av filtermediet.

Mål

Tankstørrelse:
H: 125 – 160 cm
D: 25 – 55 cm
Påkrevd gulvplass og takhøyde:
H: 140 – 180cm
B: 25 – 60cm
L: 45 – 60cm

Du kan også være interessert i...

Eco Water AS

Med kvalitet i fokus

Eco Water har oppdrag for kunder innen handels- og servicenæringen, landbruk, dental, skips- og offshoreindustri.

Eco Water er, gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, nyskapende og innfrir kundens krav til samarbeid, kvalitet, miljøhensyn, dokumentasjon og leveringstid.

Eco Water er miljø- og energibevisste og vi har alltid som mål å redusere uheldige miljøpåvirkning gjennom våre løsninger og produkter.